+ 420 777 160 256
info@redmachine.cz

Zaměřujeme se na všechny typy výrobních linek. Spojujeme jak ty důležité tak i ty méně důležité vlastnosti do jednoho funkčního celku.

Mezi ty nejdůležitější vlastnosti patří:
 • stupeň automatizace
 • variabilita produktů
 • takt výroby
 • speciální technologie
 • finanční rozvaha

V této části jsme připraveny Vám zajistit tyto služby:

 • před výrobní služby
  • kontrola stávajícího projektu (analýza dat, upozornit na možné nedostatky)
  • finanční rozvahy
  • návrh vhodných technologii
  • výpočty spotřeby energii, výpočty taktu
  • vytvoření 3D dat, vytvoření výkresů
  • seznam vstupů a výstupů IOlist
  • seznam nakupovaných a vyráběných dílů
  • příprava dat pro výrobu linky (dxf, stp pro CAM)
 • výrobní služby
  • dle dokumentace vyrobit potřebný hardware, nakoupit
  • provést montáž celého zařízení
  • provést elektrické napojení
  • provést naprogramování a oživení
  • dodat potřebné CE a ostatní technickou dokumentaci
  • zaškolení obsluhy i servisních techniků
 • servisní a po servisní služby
  • zajistit potřebné analýzy pro zjištění stavu linky
  • zajistit potřebné náhradní díly dle dokumentace (nebo i bez nich)
  • zajistit výměnu a seřízení
  • zajistit potřebné update stávající technologie