+ 420 777 160 256
info@redmachine.cz

Provádíme výzkum a vývoj strojního zařízení. Hledáme nové cesty při výrobě, zjednodušujeme nebo zefektivňujeme jednotlivé procesy, popřípadě hledáme finanční úspory.  Zaměřujeme se na inovativní přístup řešení. Naše metody vycházejí z dlouholetých zkušeností, opíráme se o potřebné informace a výpočty. Vše přenášíme do virtuální podoby pomocí CAD modelování v SOLID EDGE od společnosti SIEMENS.

Naše působení je směrováno jak na samotný hardware (železo), tak i na software (duši). Tím však náš vývoj nekončí. Hledáme i další možnosti, a to ve výrobních a v nevýrobních procesech jako celku.

Naším předmětem zájmu jsou jednotlivé strojní komponenty jako speciální pneumatické pohony, trysky, tvarová lůžka. Naše kroky směřují i ke strojním zařízením s jednoúčelovým zaměřením pro různorodou výrobu jako jsou různé obráběcí nebo montážní operace. V těchto pak zohledňujeme i potřebu na správnou kontrolu a měření různých fyzikálních vlastností.

Náš cílem je dělat svět jednodušší a lepší. Řešíme problémy.